Seuran kokoukset

Seuran varsinainen kokous pidetään loka-marraskuussa hallituksen lähemmin määräämässsä paikassa ja aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo ne tarpeellisiksi tai kymmenesosa (1/10) seuran jäsenistä sellaista kirjallisesti anoo hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. Asioista, joita jäsenet haluavat varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Seuran kokouksissa tapahtuvat äänestykset ovat avoimia. Jos joku äänioikeutetuista pyytää, on vaali toimitettava suljetuin lipuin. Valtakirjalla ei saa äänestää. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa puheenjohtajan ääni. Kokouksissa jäsenmaksunsa maksaneilla seuran jäsenillä kullakin jäsenellä on yksi ääni. Yli 15-vuotias alaikäinen jäsen äänestää itse, huoltaja ei voi äänestää hänen puolestaan. Alle 15-vuotiaan jäsenen puolesta ei voi äänestää, mutta huoltajan mielipide otetaan huomioon.